Zainwestuj w lokalizator GPS i poczuj większą kontrolę

Lokalizacja GPS umożliwia sprawne śledzenie pojazdów osobowych i ciężarowych. Dzięki dostępnym mapom system REDGPS określi dokładną lokalizację samochodów, a także będzie szczególnie pomocny przy dochodzeniu związanym z kradzieżą czy upustem. Każdy pojazd może zostać poddany analizie z wybranego okresu, a rozbudowany system raportowy pozwoli na optymalizację pracy. Nasi klienci mają dostęp do map obejmujących całą Europę i znana jest im lokalizacja pojazdów niezależnie od tego, gdzie się znajdują.